Dni NATO w Ostrawie – zdjęcia.

17 – 18 września w podostrawskim Mosnovie odbyły się po raz 16 Dni NATO. Impreza ma na celu pokazanie sił zbrojnych i służb państw członkowskich[…]